ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2566

เลือกปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โทรศัพท์ : 056-xxxxxx

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (0)

ประกาศล่าสุด


MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566

MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566
เผยแพร่ : 4 พ.ย. 2565 13.32 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 (แบบ สธ.เพิ่มเติม)

MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 (แบบ สธ.เพิ่มเติม)
เผยแพร่ : 4 พ.ย. 2565 13.31 น.

MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 (แบบ สธ.เพิ่มเติม)

MOIT16 แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง 2566 (แบบ สธ.เพิ่มเติม)
เผยแพร่ : 4 พ.ย. 2565 13.30 น.

MOIT16 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง

MOIT16 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2565 13.28 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT16 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง

MOIT16 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.โพธิ์ประทับช้าง
เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2565 13.25 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-xxxxxx

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388